Vrijdag 15 februari ontving onze school Ronny Lannoo en Thomas Pirard, vertegenwoordigers van het Europees Economisch en Sociaal Comité, de spreekbuis van het maatschappelijk middenveld op Europees niveau. De leerlingen van het vijfde jaar luisterden naar de toelichting over de geschiedenis en de werking van de Europese instellingen en namen ondertussen vlijtig notities. Nadien werd de kwaliteit van die notities in de les Nederlands geëvalueerd.

De lezing was een voorbereiding van het jongerenevenement #YEYSturns10: Stem voor jouw toekomst!, dat op 21 en 22 maart in Brussel zal plaatsvinden. Onze school is namelijk geselecteerd om als één van de drieëndertig Europese scholen naar Brussel te komen. Daar zullen de leerlingen debatteren over hun standpunten, hoop en verwachtingen in verband met de komende Europese parlementsverkiezingen. De drie uitgelote leerlingen van onze school, Jakob Franken (5GWEWi6), Basile Peeters (5LMT) en Astrid Van Speybroeck (5WEWI8), zullen drie voorstellen voorleggen die de topprioriteiten van hun generatie samenvatten. Nadien zal tijdens de plenaire vergadering van “Jouw Europa, jouw mening!” gestemd worden welke voorstellen het Europees Parlement nadien in zijn campagne voor de Europese parlementsverkiezingen zal opnemen.

europa