De school bezoeken

Onze infomomenten en openschooldag voor leerlingen uit de basisschool en hun ouders zijn achter de rug. Kon u niet aanwezig zijn en zou u toch graag onze school eens bezoeken? Wij maken graag een afspraak met u als u even belt naar 09 222 14 52 of een mailtje stuurt naar info@sintpietersgent.be.

Humaniora – aanmelden/inschrijven

Leerlingen die in september 2020 de stap zetten naar het secundair onderwijs in een Gentse school maken hiervoor gebruik van een centraal online aanmeldingssysteem. Elke school moet voor de aanmeldingsperiode het aantal beschikbare plaatsen in het eerste jaar doorgeven.

De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2020-2021 loopt van maandag 23 maart (12 uur ’s middags) tot en met vrijdag 8 mei (12 uur ’s middags). Het heeft totaal geen belang op welk moment u inschrijft, zolang het maar binnen deze periode is.

Tijdens deze aanmeldingsperiode meldt u uw zoon of dochter aan via meldjeaan.gent.be

Hierbij geeft u de gegevens van uw kind(eren) en uw schoolvoorkeuren in. Op 1 zet u de school waar zoon- of dochterlief het liefst naar toe zou gaan, op plaats 2 komt de school van tweede voorkeur, op drie … enz. Na de aanmeldingsperiode worden de leerlingen op de lijst geplaatst van al hun voorkeurscholen. Indien er meer aanvragen dan plaatsen zijn, worden de beschikbare plaatsen verdeeld. Die verdeling gebeurt toevallig maar er wordt wel rekening gehouden met de volgorde van uw voorkeur en met de sociale mix van de leerlingenpopulatie.  Uw kind krijgt geen plaats toegewezen in een school die niet door u opgegeven is.

In de loop van vrijdag 15 mei 2020 ontvangt u een mail met de beslissing. Er zijn drie mogelijkheden.

– uw zoon/dochter krijgt een toewijzing voor de school van 1e keuze en u krijgt een ticket voor inschrijving in die school. Alle lagere keuzes vervallen en die plaatsen worden vrijgegeven.

– uw zoon/dochter krijgt een toewijzing voor de school van een andere voorkeur (2e, 3e,…). U krijgt een ticket voor inschrijving in de school van die voorkeur en krijgt een document van niet-gerealiseerde inschrijving voor elke hogere keuze die niet werd toegewezen. Dit document bepaalt uw plaats (rangorde) op de wachtlijst van elk van die scholen. Alle lagere keuzes vervallen en die plaatsen worden vrijgegeven.

– uw zoon/dochter krijgt geen toewijzing. U krijgt een document van niet-gerealiseerde inschrijving voor elke keuze die niet werd toegewezen. Dit document bepaalt uw plaats (rangorde) op de wachtlijst van elk van die scholen.

Het verzilveren van de tickets, het omzetten van je aanmelding naar een definitieve inschrijving, kan van zaterdag 16 mei tot woensdag 10 juni 2020. Wegens de coronacrisis gebeurt dit digitaal. 

Indien u om een of andere reden niet heeft aangemeld, dan kan u zich vanaf donderdag 11 juni 2020  rechtstreeks inschrijven op school. Hou er rekening mee dat alle broers en zussen en kinderen van personeel en alle aangemelde leerlingen al ingeschreven zijn en u dus minder kans maakt op vrije plaatsen.

Belangrijk: indien u uw ticket niet heeft omgezet in een inschrijving op uiterlijk 10 juni, dan telt uw toegangsticket niet meer en moet u zelf rechtstreeks inschrijven op een school waar er nog plaats is.

Broers en zussen 

Indien de school waar al een broer of zus zit of een ouder werkt uw eerste keuze is, dan geniet u een voorrangsregeling. Maar ook hier is aanmelden noodzakelijk en broer/zus zeker aanvinken.

Ticket voor Sint-Pieters

Kreeg je een plaats toegewezen in onze school, dan ontvang je vrijdag 15 mei de link om  je aanmelding om te zetten in een inschrijving.

Inschrijvingen vanaf het tweede jaar

Voor de zij-instromers vanaf het tweede jaar kan er rechtstreeks ingeschreven worden op school vanaf maandag 25 mei 2020 na afspraak.

Informatie

Wilt u vooraf wat meer informatie van de school? Of heb je nog vragen bij de aanmeldingsprocedure? Stuur gerust een mailtje naar info@sintpietersgent.be of contacteer onze inschrijvingscoördinator, mevr. Evelien Hautekeete, op 09 222 14 52.

Op de website meldjeaan.gent.be vindt u bijkomende informatie in de ‘veelgestelde vragen’.

Tijdens de inschrijvingsperiode vindt u er ook de ‘vrije plaatsen’.

Hier vind je de tekst van de stad Gent rond het aanmeldingsregister. 

Internaat

Misschien heeft u wel interesse voor ons internaat? U krijgt alle uitleg als u contact opneemt met mw. Ann Van Aken, internaatsbeheerder, op 0495 60 58 90.