Aanmelden en inschrijven

Ook komend schooljaar schrijven leerlingen die overstappen naar het secundair onderwijs in een Gentse school zich in via een online aanmeldingssysteem. Elke school moet voor de aanmeldingsperiode het aantal beschikbare plaatsen in het eerste jaar doorgeven. Bekijk het filmpje van de stad Gent hier.

De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2019-2020 loopt van maandag 1 april (12 uur ’s middags) tot en met vrijdag 26 april 2019 (12 uur ’s middags). Het heeft totaal geen belang op welk moment u inschrijft, zolang het maar binnen deze periode is.

Tijdens deze aanmeldingsperiode meldt u uw zoon of dochter aan via meldjeaansecundair.gent.be

Hierbij geeft u de gegevens van uw kind(eren) en uw schoolvoorkeuren in. Op 1 zet u de school waar zoon- of dochterlief het liefst naar toe zou gaan, op plaats 2 komt de school van tweede voorkeur, op drie … enz. Na de aanmeldingsperiode worden de leerlingen op de lijst geplaatst van al hun voorkeurscholen. Indien er meer aanvragen dan plaatsen zijn, worden de beschikbare plaatsen verdeeld. Die verdeling gebeurt toevallig maar er wordt wel rekening gehouden met de volgorde van uw voorkeur.  Uw kind krijgt geen plaats toegewezen in een school die niet door u opgegeven is.

In de loop van maandag 13 mei ontvangt u een mail met de beslissing. Er zijn drie mogelijkheden.

– uw zoon/dochter krijgt een toewijzing voor de school van 1e keuze en u krijgt een ticket voor inschrijving in die school. Alle lagere keuzes vervallen en die plaatsen worden vrijgegeven.

– uw zoon/dochter krijgt een toewijzing voor de school van een andere voorkeur (2e, 3e,…). U krijgt een ticket voor inschrijving in de school van die voorkeur en krijgt een document van niet-gerealiseerde inschrijving voor elke hogere keuze die niet werd toegewezen. Dit document bepaalt uw plaats (rangorde) op de wachtlijst van elk van die scholen. Alle lagere keuzes vervallen en die plaatsen worden vrijgegeven.

– uw zoon/dochter krijgt geen toewijzing. U krijgt een document van niet-gerealiseerde inschrijving voor elke keuze die niet werd toegewezen. Dit document bepaalt uw plaats (rangorde) op de wachtlijst van elk van die scholen.

Indien u om een of andere reden niet heeft aangemeld, dan kan u zich vanaf 15 mei 2019 rechtstreeks inschrijven op school. Hou er rekening mee dat alle broers en zussen en kinderen van personeel en alle aangemelde leerlingen al ingeschreven zijn en u dus minder kans maakt op vrije plaatsen.

Belangrijk: indien u uw ticket niet heeft omgezet in een inschrijving op uiterlijk 7 juni 2019, dan telt uw toegangsticket niet meer en moet u zelf rechtstreeks inschrijven op een school waar er nog plaats is.

Ticket voor Sint-Pieters

Het ticket dat u na de aanmeldingsperiode ontvangt voor het Sint-Pietersinstituut kan u in een definitieve inschrijving omzetten op onze school na afspraak, op woensdag 15 mei van 12.00 uur tot 17.30 uur of op zaterdag 18 mei van 8.30 uur tot 12.00 uur.  Wij zullen u hiervoor contacteren.

Broers en zussen 

Indien de school waar al een broer of zus zit of een ouder werkt uw eerste keuze is, dan zal u ook digitaal moeten aanmelden voor die school in de periode 1 april tot 26 april 2019. U krijgt wel voorrang met andere woorden u kan niet geweigerd worden op basis van capaciteit (=vol).

Inschrijvingen vanaf het tweede jaar

Voor de zij-instromers vanaf het tweede jaar kan er rechtstreeks ingeschreven worden op school vanaf dinsdag 23 april 2019, na afspraak.

Informatie

Wilt u vooraf wat meer informatie van de school? Of heb je nog vragen bij de aanmeldingsprocedure? Stuur gerust een mailtje naar info@sintpietersgent.be of contacteer de inschrijvingscoördinator, mevr. Evelien Hautekeete, op 09 222 14 52.

Op de website www.aanmeldensecundairescholen.gent  vindt u bijkomende informatie.

Internaat

Misschien heeft u wel interesse voor ons internaat? U krijgt alle uitleg als u contact opneemt met mw. Ann Van Aken, internaatsbeheerder, op 0495 60 58 90 of via internaatsbeheerder@sintpietersgent.be .

Stad Gent

De stad Gent heeft in samenwerking met het LOP Gent een brochure uitgebracht met alle informatie rond inschrijven in een Gentse secundaire school. Klik hier om de brochure te kunnen lezen.

Informatie volgend schooljaar

Wenst u graag een persoonlijke uitnodiging voor het volgend infomoment en de openschooldag (schooljaar 2019-2020) ? Vul dan het formulier in op deze link.