Infomoment en openschooldag

In aanloop naar het schooljaar 2018 – 2019 organiseren we nog een infomoment en een openschooldag. Tijdens dat infomoment krijgen de ouders door de directie een voorstelling van het studie-aanbod van onze school, terwijl hun zoon/dochter al eens mag proeven van een aantal lessen uit de drie interessegebieden (LEM, Latijn en STEM) zoals die in het eerste jaar gegeven worden.

Tijdens de openschooldag zijn alle personeelsleden van de school aanwezig, worden alle richtingen en vakken voorgesteld en kan u kennis maken met de school in al zijn facetten.

Infomoment: zaterdag 27 januari 2018 om 09.30 uur.

Openschooldag: zaterdag 27 januari 2018 van 11 tot 17 uur (aansluitend op het infomoment).

 

Aanmelden en inschrijven

Vanaf komend schooljaar schrijven leerlingen die overstappen naar het secundair onderwijs in een Gentse school zich in via een nieuw online aanmeldingssysteem. Elke school moet voor de aanmeldingsperiode het aantal beschikbare plaatsen in het eerste jaar doorgeven.

De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2018-2019 loopt van vrijdag 2 februari (12 uur ’s middags) tot en met vrijdag 23 februari 2018 (12 uur ’s middags). Het heeft totaal geen belang op welk moment u inschrijft, zolang het maar binnen deze periode is.

Tijdens deze aanmeldingsperiode meldt u uw zoon of dochter aan via meldjeaan.gent.be

Hierbij geeft u de gegevens van uw kind(eren) en uw schoolvoorkeuren in. Op 1 zet u de school waar zoon- of dochterlief het liefst naar toe zou gaan, op plaats 2 komt de school van tweede voorkeur, op drie … enz. Na de aanmeldingsperiode worden de leerlingen op de lijst geplaatst van al hun voorkeurscholen. Indien er meer aanvragen dan plaatsen zijn, worden de beschikbare plaatsen verdeeld. Die verdeling gebeurt toevallig maar er wordt wel rekening gehouden met de volgorde van uw voorkeur en met de sociale mix van de leerlingenpopulatie.  Uw kind krijgt geen plaats toegewezen in een school die niet door u opgegeven is.

In de loop van vrijdag 2 maart ontvangt u een mail met de beslissing. Er zijn drie mogelijkheden.

– uw zoon/dochter krijgt een toewijzing voor de school van 1e keuze en u krijgt een ticket voor inschrijving in die school. Alle lagere keuzes vervallen en die plaatsen worden vrijgegeven.

– uw zoon/dochter krijgt een toewijzing voor de school van een andere voorkeur (2e, 3e,…). U krijgt een ticket voor inschrijving in de school van die voorkeur en krijgt een document van niet-gerealiseerde inschrijving voor elke hogere keuze die niet werd toegewezen. Dit document bepaalt uw plaats (rangorde) op de wachtlijst van elk van die scholen. Alle lagere keuzes vervallen en die plaatsen worden vrijgegeven.

– uw zoon/dochter krijgt geen toewijzing. U krijgt een document van niet-gerealiseerde inschrijving voor elke keuze die niet werd toegewezen. Dit document bepaalt uw plaats (rangorde) op de wachtlijst van elk van die scholen.

Indien u om een of andere reden niet heeft aangemeld, dan kan u zich vanaf 5 maart 2018 rechtstreeks inschrijven op school. Hou er rekening mee dat alle broers en zussen en kinderen van personeel en alle aangemelde leerlingen al ingeschreven zijn en u dus minder kans maakt op vrije plaatsen.

Belangrijk: indien u uw ticket niet heeft omgezet in een inschrijving op uiterlijk 23 maart, dan telt uw toegangsticket niet meer en moet u zelf rechtstreeks inschrijven op een school waar er nog plaats is.

 

Ticket voor Sint-Pieters

Het ticket dat u na de aanmeldingsperiode ontvangt voor het Sint-Pietersinstituut kan u in een definitieve inschrijving omzetten op woensdag 7 maart van 13 tot 16 uur, zaterdag 10 maart van 9 tot 12 uur en maandag 12 maart 2018 van 17 tot 20 uur.

Let op: het ticket is niet meer geldig vanaf 24 maart 2018.

 

Broers en zussen 

Indien de school waar al een broer of zus zit of een ouder werkt uw eerste keuze is, dan kan u rechtstreeks op school gaan inschrijven tijdens de voorrangsperiode broers en zussen en kinderen van personeel van maandag 8 januari 2018 tot en met vrijdag 26 januari 2018. U kan niet geweigerd worden op basis van capaciteit (vol). Wie niet inschrijft tijdens deze periode kan nadien geen beroep meer doen op voorrang broer/zus .

 

Inschrijvingen vanaf het tweede jaar

Voor de zij-instromers vanaf het tweede jaar kan er rechtstreeks ingeschreven worden op school vanaf maandag 16 april 2018.

 

Informatie

Wilt u vooraf wat meer informatie van de school? Of heb je nog vragen bij de aanmeldingsprocedure? Stuur gerust een mailtje naar info@sintpietersgent.be of contacteer de inschrijvingscoördinator, mevr. Evelien Hautekeete, op 09 222 14 52.

Op de website meldjeaan.gent.be vindt u bijkomende informatie in de ‘veelgestelde vragen’.

Tijdens de inschrijvingsperiode vindt u er ook de ‘vrije plaatsen’.

Hier vind je de tekst van de stad gent rond het aanmeldingsregister.

 

Internaat

Misschien heeft u wel interesse voor ons internaat?U krijgt alle uitleg als u contact opneemt met mw. Ann Van Aken, internaatsbeheerder, op 0495 60 58 90.

 

https