Infomomenten en openschooldag

Wilt u graag kennismaken met het studieaanbod van onze school? Dat kan tijdens het infomoment op dinsdag 25 januari 2022 (de oorspronkelijke datum 23 november 2021 werd uitgesteld wegen Cororna) om 19 uur en op zaterdag 12 maart 2022 om 9.30 uur. Wij verwelkomen u graag in onze feestzaal, Meersstraat 131A, Gent.

Op zaterdag 12 maart 2022 vindt aansluitend onze openschooldag plaats, van 11 tot 17 uur.

Wenst u graag een persoonlijke uitnodiging te ontvangen? Vul het formulier in op deze link.

Tot binnenkort?  

Aanmelden en inschrijven

Ook komend schooljaar schrijven leerlingen die overstappen naar het secundair onderwijs in een Gentse school zich in via een online aanmeldingssysteem. Elke school moet voor de aanmeldingsperiode het aantal beschikbare plaatsen in het eerste jaar doorgeven. Bekijk het filmpje van de stad Gent hier.

De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2022-2023 loopt van maandag 21 maart 2022 (12 uur ’s middags) tot en met vrijdag 22 april 2022 (12 uur ’s middags). Het heeft totaal geen belang op welk moment u inschrijft, zolang het maar binnen deze periode is.

Tijdens deze aanmeldingsperiode meldt u uw zoon of dochter aan via meldjeaansecundair.gent.be

Hierbij geeft u de gegevens van uw kind(eren) en uw schoolvoorkeuren in. Op 1 zet u de school waar zoon- of dochterlief het liefst naar toe zou gaan, op plaats 2 komt de school van tweede voorkeur, op drie … enz. Na de aanmeldingsperiode worden de leerlingen op de lijst geplaatst van al hun voorkeurscholen. Indien er meer aanvragen dan plaatsen zijn, worden de beschikbare plaatsen verdeeld. Die verdeling gebeurt toevallig maar er wordt wel rekening gehouden met de volgorde van uw voorkeur.  Uw kind krijgt geen plaats toegewezen in een school die niet door u opgegeven is.

In de loop van woensdag 4 mei ontvangt u een mail met de beslissing. Er zijn drie mogelijkheden.

– uw zoon/dochter krijgt een toewijzing voor de school van 1e keuze en u krijgt een ticket voor inschrijving in die school. Alle lagere keuzes vervallen en die plaatsen worden vrijgegeven.

– uw zoon/dochter krijgt een toewijzing voor de school van een andere voorkeur (2e, 3e,…). U krijgt een ticket voor inschrijving in de school van die voorkeur en krijgt een document van niet-gerealiseerde inschrijving voor elke hogere keuze die niet werd toegewezen. Dit document bepaalt uw plaats (rangorde) op de wachtlijst van elk van die scholen. Alle lagere keuzes vervallen en die plaatsen worden vrijgegeven.

– uw zoon/dochter krijgt geen toewijzing. U krijgt een document van niet-gerealiseerde inschrijving voor elke keuze die niet werd toegewezen. Dit document bepaalt uw plaats (rangorde) op de wachtlijst van elk van die scholen.

Indien u om een of andere reden niet heeft aangemeld, dan kan u zich vanaf 6 mei 2022 rechtstreeks inschrijven op school. Hou er rekening mee dat alle broers en zussen en kinderen van personeel en alle aangemelde leerlingen al ingeschreven zijn en u dus minder kans maakt op vrije plaatsen.

Belangrijk: indien u uw ticket niet heeft omgezet in een inschrijving op uiterlijk 31 mei 2022, dan telt uw toegangsticket niet meer en moet u zelf rechtstreeks inschrijven op een school waar er nog plaats is.

Ticket voor Sint-Pieters

Uw toegewezen plaats zal u in een definitieve inschrijving kunnen omzetten tussen vrijdag 6 mei 2022 en dinsdag 31 mei 2022.  Wij zullen u hiervoor contacteren.

Broers en zussen 

Indien de school waar al een broer of zus zit of een ouder werkt uw eerste keuze is, dan zal u ook digitaal moeten aanmelden voor die school in de periode 21 maart – 22 april 2022. U krijgt wel voorrang, met andere woorden: u kan niet geweigerd worden op basis van capaciteit (=vol).

Inschrijvingen vanaf het tweede jaar

Voor de zij-instromers vanaf het tweede jaar kan er rechtstreeks ingeschreven worden op school vanaf dinsdag 19 april 2022, na afspraak.

Informatie

Wilt u vooraf wat meer informatie van de school? Of heb je nog vragen bij de aanmeldingsprocedure? Stuur gerust een mailtje naar info@sintpietersgent.be of contacteer de inschrijvingscoördinator, mevr. Evelien Hautekeete, op 09 222 14 52.

Op de website www.aanmeldensecundairescholen.gent  vindt u bijkomende informatie.

Internaat

Misschien heeft u wel interesse voor ons internaat? U krijgt alle uitleg als u contact opneemt met mw. Ann Van Aken, internaatsbeheerder, op 0495 50 60 52 of via internaatsbeheerder@sintpietersgent.be .

Stad Gent

De stad Gent heeft in samenwerking met het LOP Gent een brochure uitgebracht met alle informatie rond inschrijven in een Gentse secundaire school. Deze brochure kan u hier terugvinden.

Informatie volgend schooljaar 

Ontvangt u graag een uitnodiging voor onze infomomenten en openschooldag in het schooljaar 2023-2024?  Vul dan het formulier in op deze link.