Op zoek naar een nieuwe school met internaat?

Dan is het Sint-Pietersinstituut misschien wel de ideale keuze voor jou! Ons kleinschalig internaat biedt meisjes van de humaniora een gestructureerde leef– en leeromgeving aan.

Ons internaat is een plaats waar je mag thuiskomen, waar je je veilig en geborgen kan voelen en waar ook jij je ten volle kan ontplooien. Daarbij is er zowel aandacht voor het individu als voor de groep. We willen een plek bieden waar je begeleid wordt in het ontwikkelen van je sociale vaardigheden.

We zorgen voor een goed studieklimaat met dagelijks vaste studiemomenten. Er is studieopvolging en -begeleiding en we reiken bruikbare tools aan die je leert gebruiken. Daarnaast bieden we een gevarieerd aanbod van activiteiten, binnen en buiten de schoolmuren.

Zo gaan we samen op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid als opvoedingspartners van je ouder(s).

Daar willen we voor gaan, elke dag opnieuw. Tot binnenkort?