07:15 opstaan
07:45 – 08:15 ontbijt

08:20 – 15:55 les

16:00 – 16:20 vieruurtje

16:20 – 16:45 pauze

16:45 – 18:00 studie in studiezaal of op de kamer

18:00 – 18:30 avondmaal

18:30 – 19:30 ontspanning
19:30 – 20:30 studie

20:30 – 21:15 ontspanning (eerstes en tweedes)
20:30 – 21:30 ontspanning (derdes tot zesdes)
vanaf 21:30 slaaptijd

Op maandagmorgen kunnen internen op internaat terecht vanaf 7:30 via de ingang Koning Albertlaan 70. Wie dat wenst, kan nog even naar de kamer.

Op woensdagmiddag eten we om 12:05. Na de lunch is er tijd voor de namiddagactiviteit en studie.