We zorgen voor dagelijkse studiemomenten, met de nodige studieopvolging en leerbegeleiding.

We bieden je een rustige leeromgeving aan. Afhankelijk van je leeftijd is er studie in de studiezaal of op je kamer.

De internen van de eerste graad studeren in de studiezaal. De derdes studeren het eerste semester in de studiezaal en op basis van de evaluatie in december krijgen ze in het tweede semester de kans om op hun kamer te werken. De vierdes, vijfdes en zesdes studeren allemaal op hun kamer.              Je kan gebruik maken van onze computers of van je eigen materiaal.

Studieresultaten opvolgen, studiemethodes aanleren en vragen beantwoorden maken deel uit van onze leerbegeleiding.

We helpen je werken met planningsbladen, kalender en schoolagenda. In de eerste graad doen we steekproeven tijdens de week (door bijvoorbeeld lessen te overhoren) en overleggen we bij tegenvallende resultaten. We leren je plannen op korte en lange termijn en stellen voor de eerste graad proefexamens op om te kijken waar er problemen zijn.

Je merkt het: de leerbegeleiding wordt aangepast aan je leeftijd en je individuele noden. Uiteindelijk is zelfstandig leren onze doelstelling voor jou. Dit vraagt dus zeker ook jouw engagement.