Co-teaching betekent dat twee leerkrachten samen, als gelijkwaardige partners, voor de klas staan. Dit gebeurt in wetenschappelijke vakken (wiskunde, natuurwetenschappen, techniek, aardrijkskunde) en taalgerelateerde vakken (taalvakken, maar ook geschiedenis …).

Waarom kiest Sint-Pieters voor co-teaching? De leerlingen nemen actiever deel aan de lessen, er wordt rekening gehouden met de diversiteit binnen een klasgroep en het klasmanagement wordt ondersteund. Bovendien werken de leerlingen nog meer en beter samen en krijgen ze meer instructies.