Om je vorderingen te volgen, zijn er maandrapporten, trimestriële/ semestriële proefwerken en een jaarrapport. Jij en je ouders kunnen je resultaten ook bekijken op het communicatieplatform Smartschool.

Het maandrapport geeft een beoordeling van je dagelijks werk. Je kan per vak zien hoe je evolueert en je situeren t.o.v. de klasgroep (MED = mediaan). De trimestriële of semestriële rapporten geven je een overzicht van je resultaten voor proefwerken én dagelijks werk. Proefwerken maak je in de eerste graad op het einde van elk trimester en in de hogere jaren elk semester. Derdejaars krijgen nog enkele partiële proefwerken voor de paasvakantie. Tijdens de proefwerkperiode maak je ‘s ochtends proefwerk van 1 vak (soms 2), en ‘s namiddags kan je studeren.

Voor enkele vakken (lichamelijke en muzikale opvoeding, techniek, vrije ruimte, wetenschappelijk project …) worden geen proefwerken afgelegd maar krijg je permanente evaluatie.

Als je een tekort hebt op je kerstrapport kan de klassenraad een “handelingsplan” voorstellen om je achterstand weg te werken: een remediëringstaak, woensdagregeling (extra taken voor een vak op woensdagmiddag), een oefenschrift, extra coaching of bijles.  

Het jaarrapport toont je alle behaalde punten over het hele schooljaar. Die bepalen welk attest je krijgt. Als er een probleem is, geeft de klassenraad een advies, waarschuwing, vakantiewerk of bijkomende proef. Maar hopelijk heb je het goed gedaan en mag je doorschuiven naar een volgend jaar!