Kunnen omgaan met ICT wordt steeds belangrijker in de samenleving en dat heeft natuurlijk invloed op het onderwijs in onze school.

We willen samen werken aan jullie 'digitale geletterdheid'. Dat wil zeggen dat je met ICT overweg moet kunnen op een functionele en actieve manier en dat je ook kritisch met inhoud bezig bent. Deze digitale geletterdheid komt niet zomaar bovenop de traditionele geletterdheid. Teksten begrijpen, lezen en schrijven in een digitale omgeving veronderstelt ook algemene, traditionele kennis en vaardigheden. We kiezen ervoor jullie in alle bestaande leervakken geregeld zelfstandig met ICT te laten werken, individueel of in groep. 

Op Sint-Pieters krijg je in de eerste graad géén apart uurtje ICT (informatie- en communicatietechnologie). We hebben er wel voor gekozen om je in alle vakken geregeld zelfstandig, individueel of in groep, met ICT te laten werken. ICT wordt dus gewoon geïntegreerd in de bestaande vakken. De leerlingen leren onder andere werken met een online tekstverwerker, orde scheppen in een online opslagruimte en efficiënt en verstandig omgaan met het internet. De evaluatie gebeurt tussentijds (dagelijks werk). Op het einde van ieder jaar volgt er een eindproef waarbij alle aangeleerde vaardigheden worden getoetst.

In de derde graad zijn we gestart met het Bring Your Own Device project (BYOD). Onze vijfde- en zesdejaars brengen hun laptop/chromebook mee naar school en gebruiken die actief in de lessen en tijdens studie-uren. Een goede voorbereiding op de manier van werken in het hoger onderwijs!

Verder gebruiken we digitale hulpmiddelen als beamers, digitale borden, computerklassen en tablets.