Talenkennis is in onze multiculturele en geglobaliseerde maatschappij even belangrijk als wetenschappen, wiskunde of economie. Daarom willen we sterk inzetten op talen.

In september 2016 beginnen we met CLIL (Content and Language Integrated Learning), het andere paradepaardje van de Vlaamse regering. Het vak geschiedenis in het zesde jaar kan je dan volgen in het Engels of het Frans (als ons aanvraagdossier wordt goedgekeurd).

In het eerste jaar starten we met Engels in het keuzegedeelte LEM en in het keuzegedeelte van LEM en STEM wordt Frans uitdagend gegeven. Klik hier voor meer info.

In de derde graad zetten we in de talenrichtingen extra in op vaardigheden: leerlingen krijgen naast het gewone proefwerk voor Engels en Frans een extra proefwerk vaardigheden. Die vaardigheden worden het hele jaar door ingeoefend.

In de richting Wetenschappen-Wiskunde (met 6 u. wiskunde) wordt in het vijfde jaar een wetenschappelijk project gerealiseerd en aan het publiek voorgesteld in het Engels.

Bij ons leer je je uit de slag trekken in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans. Je vaardigheden worden getraind, je wordt uitgedaagd in Vlaamse en nationale wedstrijden en competities, je gaat op taalstage in Frankrijk, Engeland of Duitsland … Internationalisering wordt zo echt in de praktijk gebracht!

Leerlingen van het eerste jaar (en eventueel hogere jaren) die onvoldoende scoren op de taalscreening, krijgen de kans extra taal- en spellinglessen te volgen.