‘European Parliament Ambassador school' (EPAS) is een samenwerkingsprogramma tussen het Europees Parlement en scholen uit het secundair onderwijs. Het doel is om de Europese dimensie van scholen verder uit te bouwen zodat de leerlingen actieve burgers met EU-kennis kunnen worden. Het project werd in België gelanceerd in februari 2017 en is bedoeld voor secundaire scholen. Op elke ingeschreven school zijn er een of meerdere “senior ambassadors” (leerkrachten) en “junior ambassadors”(leerlingen), die het programma trekken. Ze werken samen om de Europese dimensie op school te versterken. Zo werken ze aan de EU-kennis van de leerlingen en trainen hun democratische vaardigheden.

Op 12 juni 2017 ontving onze school schitterend nieuws:

“Jullie school heeft beantwoord aan de criteria om ‘EPAS-starter’ te zijn. We feliciteren jullie alvast voor de geleverde inspanningen en voor het enthousiasme!" De motivatie voor deze beslissing luidt als volgt: “De afgelopen maanden bouwde de school een indrukwekkende EPAS-werking uit op school. Proficiat daarvoor! Vooral de betrokkenheid, creativiteit en het engagement van de juniors én de seniors gaf het project een enorme dynamiek."

Willen jullie graag in aanmerking komen om volgend jaar gecertificeerd te worden als ‘EPAS-gevorderde’? Dan geven we jullie alvast volgende aanbevelingen/tips mee: we moedigen de school graag aan om op dit elan verder te gaan en de juniors de ruimte te blijven geven die ze nu krijgen en nemen, en hen te blijven inspireren en te informeren over het thema Europa zoals nu gebeurt. Zo kan het enthousiasme van de juniors verder aangewend worden om het Infopunt Europa verder uit te bouwen, waarbij de EU-waarden in de kijker gezet worden, bv. de viering van vrouwendag (8 maart), de Sacharovprijs of de Lux-prijs.

Daarnaast geeft de school aan dat ze het EPAS-project als een middel ziet om de vele Europa-activiteiten op school te bundelen, te stroomlijnen en verder te ontwikkelen en zo een Europese leerlijn op de school uit te werken. We moedigen de school graag aan om deze ambitie de komende jaren vorm te geven, aangezien dit het EPAS-project structureel verankert in de schoolwerking.”

Waarom instappen in EPAS?

EPAS-Gevorderde

Op 22 juni 2018 kregen we te horen dat we het statuur EPAS-gevorderde gekregen hebben met een score van 19 op 16 punten  (Ja, dat kan kennelijk in het Europees Parlement). Bovendien kregen we te horen dat de EPAS-werking op SP gebruikt zal worden als voorbeeld van best practice. Om trots op te zijn!

http://www.europarl.europa.eu/belgium/nl/home.html

www.europaindeklas.be

#EPASbe

#EPAmbassadorSchool

 

20180622_170932(0)