Als je voor deze vorming kiest, ga je voor een uitdagende en veelzijdige opleiding. Je vult je pakket basisvorming aan met een keuzegedeelte van 4 uur Latijn (+ inleiding tot het Grieks) en 1 uur STEM. In het STEM-uur kom je in contact met programmeren, leer je hoe wetenschap en techniek helpen om maatschappelijke problemen op te lossen en oefen je communicatie- en presentatievaardigheden in.

In de uren LATIJN bestudeer je een klassieke taal en oude, maar soms verrassend actuele teksten. Door heel regelmatig vocabularium te studeren, krijg je een rijkere woordenschat en leer je de oorsprong van vele woorden in moderne talen. Je zal nu ook heel wat medische en juridische termen en wetenschappelijke en technologische benamingen begrijpen. Je leert zinnen en teksten zorgvuldig analyseren en interpreteren. Zo word je getraind in abstract en logisch denken en word je taalvaardiger. 

Door de lectuur van Latijnse teksten, de studie van de Romeinse beschaving en een beknopte kennismaking met het Grieks, ontdek je niet alleen de antieke geschiedenis en de basis van onze westerse cultuur, maar verruim je ook je kijk op de samenleving waarin we nu leven.

Past de opleiding bij jou?

Je behaalde vlot het getuigschrift van het basisonderwijs en je houdt rekening met het advies dat je kreeg bij je eindrapport van de basisschool. Je leert gemakkelijk en graag en je hebt een zeer ruime interesse. Je hebt een goed woordgeheugen en taalgevoel. Bovendien hou je van redeneren, verbanden leggen en analyseren. Met Klassieke talen kies je bewust voor het ontwikkelen van deze vaardigheden.

Wat na het eerste jaar?

Het keuzegedeelte klassieke vorming bereidt je voor op het tweede jaar Latijn of Grieks-Latijn. Maar je kan ook overstappen naar elke optie zonder klassieke talen als je een inhaalplan volgt dat door de school wordt georganiseerd. Als je klassieke vorming kiest, kan je later doorstromen naar een brede waaier van studierichtingen. Je kan oude talen combineren met moderne talen, wetenschappen en/of wiskunde (richtingen met STEM), of overstappen naar een optie zonder oude talen. 

Didactische uitstappen?

Naast algemene didactische uitstappen die verband houden met de basisvorming, worden voor jou ook uitstappen voorzien die aansluiten bij het keuzegedeelte. Zo ga je Romeinse steden bezoeken, een toneelstuk bijwonen in een theater, of leer je over gladiatoren …

Wist je dat ...

Leerlingen aan het woord

Wil je weten waarom onze leerlingen kozen voor Latijn? We laten ze aan het woord in dit filmpje dat ze zelf maakten.

          foto 14

foto 20     foto 19