Als je voor deze vorming kiest, ga je voor een uitdagende en veelzijdige opleiding. Je vult je basisvorming aan met een keuzegedeelte dat met 5 uur het accent legt op talen (L = languages: ), economische verkenning (E = economics) en wiskunde (M = mathematics). Voor Frans en Engels word je met één (extra) lesuur uitdaging getraind in communicatie- en presentatievaardigheden, onder mler gericht op economische verkenning.

Gedurende twee lesuren per week maak je kennis met een aantal economische termen. Je analyseert en verwerkt aankoop- en verkoopverrichtingen. Je ontleedt financiële documenten, ontdekt de bijhorende betaalmiddelen en je leert een budget beheren. Ook kom je in aanraking met de grondbeginselen van het ondernemerschap en leer je programma’s als een elektronisch rekenblad gebruiken.

Voor wiskunde krijg je één extra lesuur uitdagende wiskunde, als het kan in functie van de economische verkenning. 

Past de opleiding bij jou?

Je behaalde vlot het getuigschrift van het basisonderwijs en je houdt rekening met het advies dat je kreeg bij je eindrapport van de basisschool. Je bent geïnteresseerd in de maatschappij en de rol die economie daarin speelt. Je wil graag ondernemend leren denken en werken aan je communicatievaardigheden in het Nederlands of in andere talen. Bovendien wil je verantwoord leren omgaan met geld en zakelijk inzicht krijgen. Met LEM kies je bewust voor lessen die je daarbij helpen.

Wat na het eerste jaar?

Het keuzegedeelte LEM bereidt je voor op het tweede jaar Moderne talen en wetenschappen of Economie en organisatie. Je kan ook overstappen naar STEM-wetenschappen, indien nodig met een kleine inhaalbeweging. Als je de moderne vorming LEM kiest, kan je later doorstromen naar heel wat studierichtingen, waarbij je economie combineert met moderne talen of wiskunde, of overstappen naar een optie zonder economie maar met wetenschappen en/of wiskunde en/of talen. Enkel studierichtingen met Latijn en/of Grieks zijn niet mogelijk.

Didactische uitstappen?
Naast algemene didactische uitstappen die verband houden met de basisvorming, worden voor jou ook uitstappen voorzien die bij het keuzegedeelte aansluiten. Zo ga je bijvoorbeeld op bedrijfsbezoek, doe je mee aan een simulatiespel, ga je op economische zoektocht …

Wist je dat ...

 

    foto 21

foto 22  foto 13b  foto 13b

foto 13a