Als je voor deze vorming kiest, ga je voor een uitdagende en veelzijdige opleiding. Je vult je basisvorming aan met een keuzegedeelte dat met 5 uur het accent legt op de exacte wetenschappen (S = sciences), technologie en techniek (T), het ingenieursvak (E = engineering) en wiskunde (M = mathematics).

In de drie lesuren STEM ga je actief aan de slag om wetenschappelijke, technologische en wiskundige problemen die aansluiten bij het dagelijkse leven en de actualiteit te onderzoeken, te ontwerpen en te realiseren. Je past daarbij de wetenschappelijke methode toe om je probleemoplossend denken te ontwikkelen. Daarvoor heb je kennis nodig en vaardigheden zoals observeren en analyseren. ICT komt aan bod als instrument om STEM-vraagstukken beter te leren begrijpen en om je vernieuwende “tools” aan te reiken zoals programmeren, robotica, 3D-printing, multimedia, sensoren …

Voor Frans word je met één extra lesuur uitdaging getraind in communicatie- en presentatievaardigheden, onder meer in functie van STEM. Je krijgt bovendien één lesuur uitdagende wiskunde, gefocust op rekenvaardigheid en indien mogelijk in functie van je STEM-vakken.

Past de opleiding bij jou?

Je behaalde vlot het getuigschrift van het basisonderwijs en je houdt rekening met het advies dat je kreeg bij je eindrapport van de basisschool. Je bent geboeid door wiskunde, wetenschappen en technologie. Je hebt een uitgesproken voorkeur voor informatica en technologische processen. Een onderzoekende aanpak ligt je en je wil je probleemoplossend denken ontwikkelen. Met STEM kies je bewust voor lessen die je deze competenties willen aanleren.

Wat na het eerste jaar?

Het keuzegedeelte STEM bereidt je voor op het tweede jaar STEM-wetenschappen. Je kan ook overstappen naar moderne talen en wetenschappen of naar economie en organisatie, indien nodig met een kleine inhaalbeweging voor bepaalde vakinhouden. Je kan ook naar elke optie met bovenbouw TSO en KSO, maar dit wordt op Sint-Pieters niet aangeboden. Als je STEM kiest, kan je later doorstromen naar heel wat studierichtingen, waarbij je wetenschappen combineert met wiskunde of moderne talen. Je kan ook overstappen naar een optie zonder wetenschappen, maar met economie en wiskunde of moderne talen. Enkel studierichtingen met Latijn en/of Grieks zijn niet mogelijk.

Didactische uitstappen?
Naast algemene didactische uitstappen die verband houden met de basisvorming, worden voor jou ook uitstappen voorzien die aansluiten bij het keuzegedeelte. Zo kan je een workshop volgen in een echt labo, een zonnepanelenpark bezoeken, een lezing volgen over DNA en het opsporen van misdaden ...

 Wist je dat ...

 

        foto 24

foto 23    foto 5    foto6