Je komt van een lagere school waar je meester of juf je heel duidelijk vertelde hoe je je lessen moest leren. In de humaniora krijg je voor elk vak andere leerkrachten die soms heel verschillende accenten leggen en andere eisen stellen.

Om je te helpen stelden de leerkrachten van de eerste graad een “leerwijzer” op. Hierin vind je niet alleen algemene studietips maar ook tips om de verschillende vakken goed aan te pakken. Alle leerkrachten behandelen deze bundel in hun lessen en leren je hoe je hun vak het best studeert. “Leren leren” doe je dus vakoverschrijdend.

“Leren leren” is natuurlijk veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema’s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen opzoeken, verwerken en toepassen in allerlei situaties, maar ook jezelf kunnen motiveren. Je leert beter leren als je beseft wat precies jouw manier van werken is en hoe je die eventueel kan bijsturen en verbeteren. En dat is niet alleen belangrijk voor het maken van huiswerk en het voorbereiden van toetsen. Het is een basisvaardigheid voor het leven waaraan we zowel tijdens de lessen als tijdens buitenschoolse activiteiten veel aandacht besteden.

Lukt het niet meteen zo goed, dan kan je tijdens de middagpauze of tijdens studie-uren extra ondersteuning krijgen of kan je terecht bij onze studiebegeleiding.