Vakleerkracht

Elke leerkracht brengt je tijdens de lessen heel wat bij over zijn of haar specifiek vak. Om te kijken of je goed mee bent, krijg je kleine (al dan niet onverwachte) toetsen, herhalingstoetsen en proefwerken zodat je geleidelijk aan leert omgaan met grotere leerstofpakketten.

Als je een les gemist hebt (bijvoorbeeld door ziekte) of een bepaald hoofdstuk niet onder de knie hebt, kan je terecht bij de vakleerkracht. Vaak staan er ook remediëringsoefeningen of voorbereidende oefeningen op Smartschool, het digitaal schoolplatform. Voor een aantal vakken kan je daar ook de online schoolagenda raadplegen. En je kan ook, samen met je ouders, op verschillende oudercontacten bespreken welke vorderingen je maakt.

Je vakleerkrachten komen geregeld samen op klassenraden en bespreken hoe het met je gaat in de studierichting die je koos. Indien je er toch niet zo op je plaats zit, zoeken we andere mogelijkheden voor jou en bespreken je (her)oriëntering op het oudercontact. De zesdes begeleiden we ook grondig in hun studiekeuze hoger onderwijs, die we dan bespreken op een speciaal oudercontact.

Klassenleraar

De klassenleraar is jouw aanspreekpunt, de leerkracht bij wie je met je vragen terecht kan. Hij of zij geeft je individueel feedback bij je resultaten en bespreekt met jou je rapport na de proefwerken. Ook je ouders kunnen op verschillende contactmomenten met de klassenleraar overleggen.

Jaarcoördinatoren

Merken we op de klassenraden dat je studiemethode beter kan, dan verwijzen we je door naar de jaarco’s. Ook voor specifieke problemen zoals leerstoornissen (dyscalculie, dyslexie ..) kan je hulp en begeleiding krijgen. Als je een officieel attest meebrengt, kan je jaarco je een faciliteitenpasje bezorgen.

CLB

Als we merken dat je ernstige problemen hebt met je studiemotivatie of studiemethode kunnen we je doorverwijzen naar het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Daar kan je ook terecht als je vragen hebt in verband met je studiekeuze.

Vrij spreekuur

Misschien heb je het echt moeilijk en kom je in de problemen. Die moet je zo snel mogelijk kunnen aanpakken. Daarvoor kan je naar het vrije spreekuur waar je terecht kan bij vertrouwensleerkrachten. Je probleem wordt bekeken en we sturen je door naar de juiste persoon. Je kan ook sessies volgen rond bepaalde thema’s, bv. leren plannen, samenvattingen maken ...

Taalscreening

Misschien toont de taaltoets die je in het eerste jaar aflegt dat je taalvaardigheid of je spelling niet helemaal op peil staat, of hebben je leerkrachten een taalprobleem opgemerkt. Dan kan je vanaf eind september 2 lesuren per week en onder begeleiding TAS-lessen (taalsceeningslessen) volgen met oefeningen op de computer.