Ons schoolkoor telt meer dan honderd leden en treedt jaarlijks met veel succes op tijdens Minirock, samen met onze instrumentale schoolband, een unieke band van leerlingen uit de vierdes, vijfdes en zesdes. Andere leerlingen kunnen dan weer schitteren in onze jaarlijkse toneelvoorstellingen.

Op SP kun je cultuur in zijn diverse vormen leren kennen: je bezoekt tentoonstellingen, woont concerten bij, gaat naar de film, neemt deel aan De Kleine Cervantes-boekenwedstrijd of Gedichtendag … SP is een school met oog voor cultuur en schoonheid, en daar willen we dagelijks werk van maken.