We zijn in oorsprong een school van de Religieuzen van het Christelijk Onderwijs. De zusters mogen dan al een tijdje de school verlaten hebben, we willen jullie nog steeds het christelijke verhaal vertellen, met oog voor het pluralisme van deze tijd. Op het programma staan vieringen, bezinningsdagen en activiteiten ten voordele van de derde en vierde wereld. Je eigen inbreng wordt daarbij sterk geapprecieerd.

Solidariteit vinden we erg belangrijk: we organiseren o.a. acties voor Broederlijk Delen of Welzijnszorg, nemen deel aan Schrijf-ze-VRIJdag, houden onze eigen Music for Life … We houden ook de vinger aan de actualiteit en engageren ons wanneer mensen in het Zuiden of dicht bij ons onze steun meer dan nodig hebben.