Op SP sta je er niet alleen voor. Je wordt er omringd door een team dat goed zorg voor je wil dragen.

Klassenleraar

Van al je leerkrachten zijn er twee die je klassenleraar zijn. Zij staan jullie met raad en daad bij, ze stimuleren je en moedigen je aan. Ze weten wat er leeft in de klas en letten erop dat iedereen zich goed voelt in de groep. Je kunt steeds bij hen terecht. Klassenleraren zijn ook de contactpersonen voor je ouders.

Jaarcoördinatoren

We hebben op school ook drie jaarcoördinatoren. Elke jaarcoördinator is verantwoordelijk voor de leerlingenbegeleiding van zijn of haar klassen en helpt je bij allerlei persoonlijke of praktische vragen. Jaarcoördinatoren en CLB wisselen alle belangrijke gegevens uit die nodig en nuttig zijn om je optimaal te begeleiden.

CLB

Je kunt zelf een afspraak maken met de schoolpsycholoog of met de verpleegster, of de jaarcoördinatoren kunnen je doorverwijzen. Het CLB pakt je persoonlijke problemen aan en helpt een oplossing te vinden zodat je optimaal kunt functioneren.

Vrij spreekuur

Misschien heb je het echt moeilijk of heb je nood aan een babbel. Dan kan je naar het vrije spreekuur waar vertrouwensleerkrachten in de eerste plaats goed naar jou luisteren. Samen met jou gaan ze op zoek naar antwoorden op je probleem.

Ziekenboeg

Elke middag is er een gediplomeerde verpleegkundige op school. Bij haar kan je terecht voor wondverzorging of andere medische bijstand. Voel je je niet goed in voor- of namiddag? Dan kan je steeds bij een van onze secretariaatmedewerkers terecht die een vorming eerste hulp hebben gekregen. Indien nodig kan je een tijdje rusten of contacteren we je ouders en zoeken samen naar een oplossing.