Jarenlang was het gebruikelijk dat je in het eerste jaar van de humaniora kon kiezen tussen 'klassieke studiën' (KS) of 'moderne'. De basisvorming was dezelfde, maar de 5 keuze-uren werden anders ingevuld. Maar de wereld verandert, en soms is het tijd voor iets nieuws. Vorig jaar al boden enkele scholen in het eerste jaar plots ook 'STEM' aan, een letterwoord dat staat voor Science, Technology, Engineering & Mathematics.  

Sint-Pieters nam de tijd om zich goed voor te bereiden op de vernieuwing en de keuze-uren doordacht in te vullen. Wij hebben volop gebrainstormd en overlegd zodat we in september 2016-2017 van start kunnen gaan.

Belangrijk voor ons (én voor jou) is dat we niet één interessegebied naar voren willen schuiven dat sterker zou zijn dan de andere: onze héle eerste graad moet sterk zijn en blijven. We willen je voorbereiden op de wereld van morgen en je intellectueel uitdagen en stimuleren, welke keuze je ook maakt:.


Interessegebied LATIJN

Onze optie LATIJN is en blijft belangrijk: hier wordt een grondige basis gelegd voor je talenkennis, maar ook voor wetenschappen en wiskunde. Onze derde graad levert het beste bewijs: de richtingen GWEWI en LWEWI (uniek in Gent!), waar evenveel wiskunde en wetenschappen aan bod komen als in de richting WEWI6 zonder klassieke talen, doen het héél goed. In het interessegebied Latijn wordt bovendien ook 1 uur STEM aangeboden.

Interessegebied moderne wetenschappen met LEM

Als enige school in onze omgeving begint Sint-Pieters met een interessegebied LEM (Languages, Economics & Mathematics). Hierin gaan we enerzijds voor talenonderwijs (Engels kan je al in het eerste jaar volgen en het vak Frans wordt uitgebreid), maar ook voor de grondbeginselen van economie en voor wiskunde – waarbij je kan kiezen tussen ondersteunende wiskunde of extra uitdaging.

Interessegebied moderne wetenschappen met STEM

De richting STEM wordt vaak voorgesteld als een optie waarin leerlingen leren programmeren en robots bouwen. Dat klinkt hip, hoewel sterke TSO-richtingen daar al langer mee bezig zijn. Maar Sint-Pieters is een ASO-school en we willen dat blijven. In STEM worden wiskunde en wetenschappen ingezet om multidisciplinaire, technische of wetenschappelijke problemen aan te pakken. Bij ons staat STEM niet alleen voor programmeren en robotica, maar de S van Science en de M van Mathematics krijgen evenveel aandacht.

 

     

   foto1kop  foto1kop

 

Meer weten?

Kik hier.