Jarenlang was het gebruikelijk dat je in het eerste jaar van de humaniora kon kiezen tussen 'klassieke studiën' (KS) of 'moderne vorming. Maar de wereld verandert, en in een snel evoluerende maatschappij mag een modernisering nooit lang uitblijven.

Sint-Pieters liep op de vernieuwing vooruit, nam de tijd om er zich goed op voor te bereiden en de keuze-uren doordacht in te vullen. Zo konden we reeds in september 2016-2017 van start gaan met een gemoderniseerd aanbod. Anno 2019 gaan we op ons elan verder.

De algemene of basisvorming omvat 27 lestijden die voor alle eerstejaars dezelfde zijn.

Voor de resterende 5 lestijden bieden we drie verschillende keuzegedeelten aan. Belangrijk voor ons (én voor jou) is dat we niet één interessegebied naar voren willen schuiven dat sterker zou zijn dan het andere: onze héle eerste graad moet sterk zijn en blijven. We willen je voorbereiden op de wereld van morgen en je intellectueel uitdagen en stimuleren, welke keuze je ook maakt.

Wie meer gebaat is bij extra oefeningen voor de componenten Nederlands, Frans en wiskunde uit de basisvorming, zal (al dan niet op aanraden van de klassenraad) zich in deze vakken 1 lesuur per week versterken in plaats van zich te verdiepen (uitdaging) in andere inhouden.

Met dit aanbod willen we onze eerstejaars de mogelijkheid bieden de eigen interesses en mogelijkheden te verkennen, uitdagingen aan te gaan en/of zich in de vakinhouden van de basisvorming te versterken.


Interessegebied LATIJN

Onze optie Klassieke talen (LATIJN) is en blijft belangrijk: hier wordt een grondige basis gelegd voor je talenkennis, maar ook voor wetenschappen en wiskunde. Onze derde graad levert het beste bewijs: de richtingen GWEWI en LWEWI (uniek in Gent!), waar evenveel wiskunde en wetenschappen aan bod komen als in de richting WEWI6 zonder klassieke talen, doen het héél goed.

In het interessegebied Latijn wordt in het eerste jaar bovendien ook 1 uur technologie en wiskunde-wetenschappen (STEM) gegeven. In de praktijk krijgen de leerlingen om de twee weken 5 lesuren Latijn aangeboden en geen STEM, en om de twee weken 3 lesuren Latijn en 2 lesuren STEM. 

Interessegebied LEM

Met het een interessegebied LEM (Languages, Economics & Mathematics) gaan we enerzijds voor talenonderwijs (de moderne vreemde talen Engels en Frans worden elk met één lesuur uitgebreid) maar ook voor de grondbeginselen van economie (2 lesuren) en voor wiskunde (1 lesuur uitdaging of verdieping).

Interessegebied moderne wetenschappen met STEM

Het keuzegedeelte technologie en wiskunde-wetenschappen (STEM) wordt vaak voorgesteld als een optie waarin leerlingen leren programmeren en robots bouwen. Dat klinkt hip, hoewel sterke tso-richtingen daar al langer mee bezig zijn. Maar Sint-Pieters is een aso-school en zal dat blijven. In STEM worden wiskunde en wetenschappen ingezet om multidisciplinaire, technische of wetenschappelijke problemen aan te pakken. Bij ons staat STEM niet alleen voor programmeren en robotica, maar de S van Sciences en de M van Mathematics krijgen evenveel aandacht. Daarnaast word je ook uitgedaagd voor Frans.

 

     

   foto1kop  foto1kop

 

Meer weten?

Kik hier.