Sint-Pieters heeft een goed werkende oud-leerlingenbond. Elk jaar blikken we terug op een geslaagde reünie! Meer en meer wordt er onderling afgesproken om met velen per klas aanwezig te zijn, vooral dan de oud-leerlingen van de jubilarisjaren (elke 5 jaar).

Onze zoektocht naar ontbrekende adressen gaat door. Het aanpassen van het adressenbestand blijft immers de grootste uitdaging, want vaak kunnen we mensen niet uitnodigen omdat we hun spoor bijster zijn. Wie ons aan adressen kan helpen, graag een mailtje naar olb@sintpietersgent.be

Noteer alvast dat de bijeenkomst elk jaar valt op de vierde zaterdag van november! Misschien tot dan?

Wens je graag lid te worden van de oud-leerlingenbond of wens je jouw nieuwe adresgegevens door te geven, dan kan je contact opnemen met mevr. Muriël De Maertelaere, voorzitter oud-leerlingenbond via olb@sintpietersgent.be

Oud-leerlingendag zaterdag 23 november 2019

Programma

18.00 u.: rondleiding (voor geïnteresseerden)

18.30 u.: uitgebreide receptie

Inschrijven

Schrijf in voor 14 november 2019 door hier te klikken.

Uw inschrijving is enkel geldig na storting op rekeningnummer BE03 3900 3907 4584.

Prijs

15 euro: uitgebreide receptie op 23 november
20 euro: tijdschrift De Sleutel
25 euro: uitgebreide receptie op 23 november + tijdschrift De Sleutel