Sint-Pieters heeft een goed werkende oud-leerlingenbond. Elk jaar blikken we terug op een geslaagde reünie! Meer en meer wordt er onderling afgesproken om met velen per klas aanwezig te zijn, vooral dan de oud-leerlingen van de jubilarisjaren (elke 5 jaar).

Onze zoektocht naar ontbrekende adressen gaat door. Het aanpassen van het adressenbestand blijft immers de grootste uitdaging, want vaak kunnen we mensen niet uitnodigen omdat we hun spoor bijster zijn. Wie ons aan adressen kan helpen, graag een mailtje naar olb@sintpietersgent.be

Noteer alvast dat de bijeenkomst elk jaar valt op de vierde zaterdag van november! Misschien tot dan?

Wens je graag lid te worden van de oud-leerlingenbond of wens je jouw nieuwe adresgegevens door te geven, dan kan je contact opnemen met mevr. Muriël De Maertelaere, voorzitter oud-leerlingenbond via olb@sintpietersgent.be

Oud-leerlingendag zaterdag 24 november 2018

Programma

18.00 u.: rondleiding (voor geïnteresseerden)

18.30 u.: uitgebreide receptie

Inschrijven

Schrijf in voor 15 november 2018 door hier te klikken.

Uw inschrijving is enkel geldig na storting op rekeningnummer BE03 3900 3907 4584.

Prijs

17 euro: uitgebreide receptie op 25 november
20 euro: tijdschrift De Sleutel
27 euro: uitgebreide receptie op 25 november + tijdschrift De Sleutel