Als oudercomité Sint-Pieters vormen wij een brug tussen ouders en school. Enerzijds ondersteunen wij als vertegenwoordigingvan de ouders het pedagogisch project van de school en geven het mee richting, anderzijds proberen wij de ouders meer bij het schoolleven te  betrekken door hen te informeren en door het allerhande ontmoetingsactiviteiten te organiseren.

Het oudercomité is voor de directie een permanent consultatieorgaan. Het wil tevens zowel een klankbord voor de ouders zijn alsook een informatie-en communicatiekanaal in twee richtingen. Op de vergaderingen komen heel wat onderwerpen aan bod.

Het wil geen klachtenbureau zijn of bemiddelaar tussen ouders en school voor specifieke problemen. Desgevallend raden we u aan om rechtstreeks met de school contact op te nemen.

De goede sfeer en het wederzijds vertrouwen in het oudercomité stoelten op een jarenlange traditie. De aanwezigheid van de directie op onze vergaderingen draagt daar zeker toe bij.

Op de vergaderingen wordt veel plezier gemaakt, maar we kunnen ook ernstig en efficiënt zijn als het moet. We komen een vijftal keer per jaar samen. Rond specifieke acties of gebeurtenissen wordt soms een kleine werkgroep opgericht.

Ziet u het zitten om ook uw steentje bij te dragen? Of hebt u een vraag voor ons? Neem dan gerust contact op via oudercomite@sintpietersgent.be.