Wat als je tijdens de middagpauze de school wil verlaten?

Zit je in de eerste of tweede graad, dan kan je enkel een toestemming krijgen om over de middag de school te verlaten voor een medisch bezoek of als je thuis gaat eten. Je hebt dan een schriftelijke toestemming van de directie of de jaarcoördinatoren nodig. Zit je in de derde graad, dan mag je ‘s middags de school verlaten om buiten de school te lunchen, als je ouders hiervoor schriftelijk de toestemming geven.

Wat als je ziek bent?

Ben je ziek en kan je niet naar school komen? Dan bel je ons op vóór het eerste lesuur. Komt de dokter langs en schrijft hij enkele dagen ziekteverlof voor, laat het ons weten. Voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende dagen volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders om je afwezigheid te verantwoorden. Je kan je afwezigheid door ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen. Je ontvangt hiervoor bij het begin van het schooljaar 1 formulier op naam met 4 genummerde attesten voor een afwezigheid zonder doktersbezoek. Bij een afwezigheid van vier of meer dagen is een attest van de arts nodig. In de proefwerkperiode is altijd een doktersattest vereist, ook als je maar één dag afwezig bent. Dit geldt ook voor de dag die aan de eerste proefwerkdag voorafgaat.

Het attest geef je bij je terugkeer op school af in het secretariaat-receptie, waarna je een stempel krijgt in je schoolagenda. Ook als je op school afgehaald wordt wegens ziekte, moet je voor de resterende uren een afwezigheidsbewijs indienen.

Wanneer krijg je de schoolrekening?

Tweemaal per jaar krijg je een schoolrekening: in december en in juni. Voor bepaalde activiteiten (reizen, facultatieve uitstappen …) kan een tussentijdse betalingsuitnodiging gegeven worden. Bij de start van het schooljaar krijg je een bijdrageregeling waarop de voorziene kosten vermeld staan.