De VZW Sint-Pietersinstituut omvat de basisschool, de humaniora en het internaat. Deze VZW draagt de juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële eindverantwoordelijkheid van de scholen en het internaat die onder haar bestuur vallen.

Het schoolbestuur organiseert het onderwijs en kent attesten, getuigschriften en diploma’s toe. In elke afdeling is de directeur gemandateerd om het schoolbestuur te vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Wim Piryns
  • Ondervoorzitter: Marc De Roo
  • Penningmeester: Marleen Vanrenterghem
  • Secretaris: Greet Nachtegaele
  • Leden: Anne Derycke, Lieve Roggeman, Patrick Vyncke, Leen Nuytinck  en Tomas Wallaert

U kan het schoolbestuur contacteren via wimpiryns@telenet.be