Beste ouders en leerlingen

We zijn blij u te kunnen melden dat de Vlaamse overheid onze aanvraag om vanaf schooljaar 2021-2022 zowel de studierichting Humane Wetenschappen als de studierichting Moderne Talen  in de tweede graad van onze humaniora te mogen inrichten, op 31 maart 2021 goedkeurde.

Ons studieaanbod wordt hierdoor uitgebreid met twee inhoudelijk sterk geprofileerde studierichtingen. Ze vervolledigen onze ingezette modernisering van de tweede graad.