Op vrijdag 2 maart ontving elke ouder die zoon of dochter aanmeldde voor een Gentse school, zijn ticket dat in een inschrijving omgezet kan worden.

Wij als school ontvingen een lijst van de kinderen die een ticket voor onze school kregen en daaruit blijkt dat er meer dan veertig leerlingen op de wachtlijst staan.

Het is jammer dat heel wat ouders die heel bewust voor onze school kozen omwille van ons pedagogisch project en studieaanbod  en ons als eerste school aanduidden bij de aanmelding, geen ticket voor onze school ontvangen hebben.

Daarop beslisten we een zware inspanning te leveren door een bijkomende klas te voorzien in het eerste jaar en daardoor onze capaciteit met 20 eenheden op te trekken van 182 naar 202 plaatsen.  Op die manier wordt de wachtlijst gehalveerd. De ouders van kinderen die alsnog bij ons terecht kunnen, zijn daarvan persoonlijk op de hoogte gebracht.

Indien er door verschuivingen in de lijst nog kinderen van de wachtlijst bij ons kunnen inschrijven, brengen we de ouder(s) daarvan op de hoogte.

Met een ticket voor onze school, kunt u uw zoon of dochter inschrijven tot vrijdag 23 maart 2018.

In onze school kan dat op woensdag 7 maart van 13 tot 16 uur, zaterdag 10 maart van 9 tot 12 uur en maandag 12 maart 2018 van 17 tot 20 uur.

Indien een van deze data niet zou passen, gelieve dan contact op te nemen met de school om een andere afspraak te regelen.

Inschrijven kan niet telefonisch of per fax, brief of mail. De inschrijving gebeurt enkel op de school zelf.