Wij samen staan voor kwaliteitsvol onderwijs dat kinderen en jonge mensen wil helpen groeien tot jongvolwassenen die zichzelf, de ander en de wereld met een open en respectvolle blik ontdekken en tegemoet treden. Wij willen hen hierin begeleiden met warme zorg en respect voor wie zij elk zijn.

Wij willen hen uitdagen om op zoek te gaan naar wat zij kunnen en willen betekenen in de samenleving van morgen. Wij willen hen krachtig en competent maken opdat ze hierin een eigen duurzame bijdrage kunnen leveren en verantwoordelijkheid kunnen opnemen t.o.v. mens, maatschappij en planeet. Hiervoor steunen wij op een kundig, enthousiast en gedreven team.

Wij samen willen vanuit een christelijke inspiratie en vanuit de leuze van onze stichtende zusters (gaudere et bene facere – blij zijn en goed doen) het goede blijven zoeken en doen voor elk kind, elke jongere en dit met de dynamiek die ons kenmerkt.

Wij samen zijn basisschool, humaniora en internaat Sint-Pieters.

Wij samen gaan voor Wijs in Gent.

 

Dit is de visietekst van de VZW Sint-Pietersinstituut die de drie afdelingen overkoepelt. Als u op de tegel visietekst klikt, leest u de visietekst van de humaniora.