SINT-PIETERS: ONDERWIJS van kwaliteit

Als je in september je eerste passen in de humaniora zet, dan mag je kiezen tussen drie vernieuwde én evenwaardige interessegebieden. Maar deze keuze zet je niet meteen vast, want wij houden er rekening mee dat je kan evolueren en dat je een andere richting wil inslaan. Als je volgend schooljaar naar een ander jaar gaat, dan hebben we je ook wat nieuws te bieden: in het derde jaar wetenschappen een extra vakoverschrijdend uur wetenschappen, in talenrichtingen extra aandacht voor de (taal)vaardigheden, in het zesde jaar geschiedenis in het Frans of in het Engels (CLIL) en seminaries STEM en programmeren …

Je ziet het, het onderwijs van Sint-Pieters is mee met de tijd. Maar eigenlijk is ons studieaanbod al lang heel divers en eigentijds. Laatstejaarsleerlingen die hun laptop meebrengen naar de lessen? Spaans als 4e moderne vreemde taal? Specifieke richtingen als GWeWi6 en LWeWi6 of richtingen met een volwaardig pakket 8u wiskunde (en geen 6u + 2u)? Wetenschappelijk project (combinatie wetenschappen/Engels), seminarie digitale fotografie of financiële educatie? Bij ons bestaat het al! En alle vakken worden gegeven door zeer gedreven leerkrachten die zich blijven bijscholen en zich bewust zijn van het belang van de integratie van ICT in hun vak.

Onze oud-leerlingen zijn ons belangrijkste visitekaartje. Verscheidene onder hen scoorden én scoren goed in diverse olympiades, taalwedstrijden, ingenieurscompetities, de toelatingsproef geneeskunde … Maar allemaal zullen ze je vertellen: als je goed werkt op Sint-Pieters kan je op het einde van de rit goed voorbereid aan hogere studies beginnen.

SINT-PIETERS geeft je LEVENSWIJSHEID

Natuurlijk moet een school niet alleen onderwijs bieden maar je ook waarden meegeven om als mens open te bloeien en je verder te ontwikkelen. We doen dit vanuit een christelijke achtergrond, maar met respect voor pluralisme en ieders eigenheid. Daarbij horen bv. ons engagement in solidariteitsacties (Broederlijk Delen, Schrijf-ze-VRIJdag …), de Wereldwinkel-Op-School, bezinningsmomenten, sociale stages …

We vinden het ook belangrijk dat je leert verantwoordelijkheid nemen en bewust kiezen. Zo krijg je in de derde graad inspraak bij het opstellen van de proefwerkroosters en organiseert de leerlingenraad tal van activiteiten. En je krijgt ook steeds meer vrijheid: als je in het vijfde of zesde jaar zit, mag je de school verlaten om te lunchen en in het 6e jaar krijg je afzonderlijke studie-uren die je zelf (wijs) kan invullen.

We willen je opvoeden in een open geest, met interesse en begrip voor diverse culturen en maatschappijen. En hoe kunnen we dat beter doen dan door je mee te nemen buiten de schoolmuren? We organiseren citytrips, taalstudiereizen, een eindejaarsreis en nemen deel aan internationale (uitwisselings)projecten. Ook dat mag je aan onze oud-leerlingen vragen: ze zullen je vertellen dat ze op Sint-Pieters veel kansen tot ontplooiing kregen en hier zichzelf konden en mochten zijn.

SINT-PIETERS, waar het WIJS is

Wij zijn een “wijze”, toffe school met heel wat activiteiten waarin ook jouw talenten aan bod kunnen komen. Misschien ben je wel een goede muzikant? Dan kan je meedoen aan “Minirock”, met onze eigen schoolband en ons schoolkoor, geleid door onze muziekleraar en oudere leerlingen. Ben je sportief? Hier kan je basketbal, volleybal, rope skipping, dans of turnen volgen, deelnemen aan de klascompetities (o.m. voetbal), een wedstrijdje spelen tegen de leerkrachten of … op teambuilding gaan in de Ardennen. Meer geïnteresseerd in cultuur? We spelen zelf toneel en gaan naar voorstellingen, tentoonstellingen, lezingen … En een wetenschapper kijkt natuurlijk uit naar wetenschapsdagen, olympiades en de voorbereidingen op de toelatingsproef geneeskunde en tandheelkunde …

WIJ zijn een school waar jij bij hoort …

En dat wil jij toch ook, erbij horen, bij een klas, bij een groep? Ruimer zelfs, je maakt deel uit van de stad, van de maatschappij waarin allerlei mensen hun plaats hebben, ook jij. We zetten enkele wegwijzers op je weg, zodat je er niet alleen voor staat. Voor onze eerstejaars organiseren we een ontmoetingsdag in de Blaarmeersen en we gidsen je doorheen de school die in het begin zo groot lijkt maar al vlug vertrouwd zal aanvoelen. In het eerste jaar léren we je ook leren, en we helpen je om je eigen weg uit te stippelen tot in je laatste jaar, waar we je advies geven bij je verdere studie-oriëntering. Als je interne bent, krijg je bovendien dagelijks degelijke studiebegeleiding door de internaatsverantwoordelijken.

Misschien heb je het moeilijk, heb je een leerstoornis, een andere moedertaal, problemen thuis of in de klas ... Dan kan je bij de jaarcoördinatoren terecht die je zullen helpen of doorverwijzen zodat je de juiste ondersteuning krijgt. En natuurlijk kun je ook terecht bij je klassenleraar of bij je andere leerkrachten die met jou begaan zijn, je volgen en je respecteren.

Samen-leven in een fijne sfeer en je hier thuis voelen vinden we belangrijk. Daarom organiseren we allerhande middagactiviteiten, uitstappen en reizen. Maar ook 's middags samen op school eten of in de avondstudie samen studeren schept een band.

In Gent herken je ons aan onze dresscode: blauw (ook donkere jeans) en wit. Dat schept een eenheid waarbinnen je toch heel wat eigen accenten kan leggen.

SINT-PIETERS is WIJS… in GENT

Achter onze oude gevel vind je een onverwachte oase: we hebben een mooie, ruime speelplaats en een grote, groene tuin en bovendien een prima internaat met een huiselijke sfeer. Dit is een school met karakter én met traditie. Sint-Pieters is schitterend gelegen, op 3 minuten van het Sint-Pietersstation en dus heel gemakkelijk te bereiken vanuit de randgemeenten met trein, tram of bus. Dat is goed voor het milieu en als je niet in Gent woont, is het fijn dat je zelfstandig en veilig vanuit je eigen gemeente naar Gent kan komen en je horizon verruimen. Misschien kom je wel met de fiets - dat is helemaal een goede keuze - of als je toch met de wagen gebracht wordt, hoeven je ouders de drukke binnenstad niet in.

En toch ben je hier echt in Gent, die (multi)culturele universiteitsstad met zijn eigenzinnige mentaliteit en bruisende dynamiek. De stad waar jij misschien later hogere studies doet … daar wil Sint-Pieters je zo goed mogelijk op voorbereiden.